SAMI SA PRESVEDČTE, ŽE TAKÚTO ASISTENCIU POTREBUJETE!

  • zapožičanie náhradného vozidla až na 8 dní, a to v prípade neopraviteľnosti vozidla do 4 hodín od nahlásenia udalost
  • možnosť voľby autoservisu, kam bude vozidlo odtiahnuté v rámci SK na zistenie závady (do vzdialenosti 200 km)
  • asistencia platí na vozidlo bez obmedzenia veku vozidla, viesť vozidlo môže ktokoľvek
  • úhrada alebo oprava poškodenej pneumatiky do limitu 153 €
  • odtiahnutie vozidla 2 500 km do servisu (1 250 km tam a 1 250 km späť) podľa vlastného určenia v prípade neopraviteľnosti do 24 hodín
  • vzťahuje sa aj na prívesný vozík do 1 t a prívesný karavan do 2,5 t
PRE AKÉ VOZIDLÁ JE MOŽNÉ DOHODNÚŤ ASISTENCIU

PRE AKÉ VOZIDLÁ JE MOŽNÉ DOHODNÚŤ ASISTENCIU

Osobné vozidlá s max. počtom 9 sedadiel vrátane sedadla vodiča a max. celkovou hmotnosťou 3 500 kg v kategórii (podľa technického preukazu) L, M, M1 a N1 za predpokladu, že takéto vozidlo nedisponuje dvojmontážnou zadnou nápravou.

DOSAH PRE ODTIAHNUTIE (REPATRIÁCIU)

DOSAH PRE ODTIAHNUTIE (REPATRIÁCIU)

Orientačná kružnica pre odtiahnutie nepojazdného vozidla tam aj späť do domovského servisu v prípade neopraviteľnosti do 24 hodín ZADARMO a poskytnutie náhradného vozidla až na 8 dní ZADARMO (z bodu BRATISLAVA):

ÚZEMNÝ ROZSAH

ÚZEMNÝ ROZSAH

Asistenčné programy, ak nie je uvedené inak, sa vzťahujú na asistenčné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky a na geografickom území Európy v týchto krajinách: štáty Európskej únie (s výnimkou Malty), Cyprus, Čierna Hora, Srbsko, Lichtenštajnsko, Macedónsko, Maroko, Nórsko, Švajčiarsko, Tunisko a Turecko.

Celkový rozsah asistencie Safe assistance

Príklady plnenia
asistencie Safe assistance

Záleží nám na Vás, chceme, aby ste dorazili v daný deň do cieľa. Viac informácií >
Až na 8 dní náhradné vozidlo je pre nás samozrejmosťou. Viac informácií >
Odtiahnutie do servisu v limite 200 km je iba s nami, a podĺa vášho priania. S nami si poviete... Viac informácií >
Starosť jednoducho nemáte. Asistencia platí aj na prívesné vozidlo. Viac informácií >
S nami dovolenku nekončíte. S náhradným vozidlom až na 8 dní jednoducho pokračujete. Viac informácií >
Poškodili ste si pneumatiku? Nevadí, my vám ju uhradíme do limitu 153 € . Viac informácií >
Dovoz - zámena PHM, vandalizmus, alebo štart nepojazdného vozidla. Viac informácií >
Územný rozsah asistencie SAFE ASSISTANCE a ďalšie dôležité informácie. Viac informácií >